Kunskapsbank

Samåkning - 10 goda anledningar

Publicerad:


För dig som pendlar och för dig som arbetsgivare

Samåkning - 10 goda anledningar

Det är många som tänker tanken att samåkning är bra, men inte tar steget själva. Kanske för att de har för lite kunskap? Kanske för att samåkning inte är normen? Kanske för att deras liv just som det ser ut nu inte har den flexibiliteten som krävs? Men alla förändras.

Just när personen har genomgår en förändring, till exempel byter jobb, flyttar eller bildar familj sker det anpassningar i vardagen som gör att en push i rätt riktning kanske kan ge personen mod att våga testa samåkning och upptäcka alla fördelarna. Denna push skulle arbetsgivaren kunna ge.

  1. Sparar pengar med höga drivmedelskostnader
  2. Minskar klimatpåverkan globalt jämfört med att åka ensam i bilen. Sparar energi och bidrar till ett energieffektivare samhälle
  3. Minskat slitage på bilen om man inte kör den varje dag
  4. Du kan ta dig till arbetsplatsen utan att ha körkort eller äga bil
  5. Bättre luftkvalitet lokalt
  6. Lär känna människorna du samåker med och skapa sammanhållning i bygden. Grannar, kollegor, ungdomar med flera
  7. Lär känna organisationen då samåkning kan ske mellan personer som jobbar på helt olika avdelningar
  8. Komplement till bussen som gynnar även de som åker kollektivt
  9. Mindre trängsel för alla bilister och säkrare trafikmiljö för de som cyklar
  10. Slipper köra själv varje dag och får möjlighet till vila och avkoppling för de personer som inte kör

 

Kategorier

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat