Kunskapsbank

Hållbar pendling - inspirera era nyanställda

Publicerad:


Idébank kring hur du som arbetsgivare kan främja hållbar pendling bland nyanställda

Hållbar pendling - inspirera era nyanställda

Det är viktigt att tänka på att det finns fler än ett sätt att ta sig till arbetsplatsen på.  Det är inte säkert att den anställde kan byta ut sin bilresa varje dag, men genom att låta anställda prova på nya ressätt och lära sig om alternativa ressätt finns det en större chans att det också blir en del av en flexiblare pendling som består av bil, samåkning, buss och distansarbete.

  • Digital flyer som kan lämnas ut redan vid rekryteringsarbetet eller i samband med anställning.
  • Lyft fram eventuell företagsspecifik resepolicy och hållbarhetsarbete i introduktionen av nyanställda. 
  • Introducera nyanställd till personer i organisationen som åker samma väg eller till informella samåkningsgrupper och liknande.
  • Individuell rådgivning: Inkludera en personlig resplan i introduktionen av nyanställda för att titta på hur den anställde kan ta sig till och från arbetsplatsen.
  • Individanpassat tidsbegränsat testresenärserbjudande till exempel prova-på-kort i kollektivtrafiken eller låneelcykel.
  • Informera om förmåner kopplat till hållbar pendling som till exempel förmånscykel, subventionerat årskort i kollektivtrafiken, laddplatser.
  • Förbereda så att allt är klart med nedladdning av reseapp, samåkningsapp m.m. i telefon/dator när personen tillträder.
  • Information om ortens mobilitetserbjudande till exempel om det finns en publik fordonspool, publik laddinfrastruktur.

Planering är A och O.
Ofta finns anledningar till att man måste ta bilen, men kanske kan anställda lyckas med utamningen att samåka 1 dag i veckan?

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se

Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat