Kunskapsbank

Intresserad av att införa en fordonspool?

Publicerad:


En översikt över delningstjänster 2022.

Intresserad av att införa en fordonspool?

Under 2022 gjorde Energikontor Syd en sammanställning av ett antal då tillgängliga tjänster för delning av resor och fordon. Syftet var att lättare identifiera en tjänst som motsvarar en organisations behov.  

Har ni funderat på att en fordonspool kan vara en del av ert företags eller organisations hållbara resande? Vi behöver dela mer och oftare på resor och fordon för att lyckas med omställningen till hållbart transportsystem.

Denna sammanställning syftar till att på ett enkelt sätt presentera ett antal alternativ som fanns tillgängliga 2022. Marknaden för delningstjänster förändras ständigt och nya alternativ tillkommer och andra förändrar sina erbjudanden. Oavsett kan det vara bra att ställa sig frågorna:

1) Vill vi äga fordonen i poolen?

2) Vilka fordon ska ingå i poolen?

 och utifrån sina behov och geografi fundera över tillgängliga leverantörer.  

Kategorier

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat