Kunskapsbank

Mobilitet som tjänst

Publicerad: 2023-05-27


Ett samlat erbjudande för smartare resor

Mobilitet som tjänst

En resa är oftast ett medel för att kunna genomföra en aktivitet eller hantera ett behov eller problem – vi vill förflytta oss från A till B. Idag löser vi oftast denna resa genom att äga ett fordon som vi i många fall sitter ensamma i. Vi vet att vi måste hitta andra alternativa och hållbara sätt att resa men som fortsatt upplevs som enkelt och bekvämt.

 

 

Gå från att äga till att använda och dela

Mobilitet som en tjänst (MaaS) är en lösning som innebär att en person kan hantera sitt resbehov från dörr till dörr genom en att ta hjälp av en (oftast) digitalplattform som har ett enkelt reseplanerings-, boknings- och betalsystem. I tjänsten sys resan ihop via olika typer av färdsätt och fordonsslag och tjänstens smidighet ska göra ägande av eget fordon blir onödigt.

Olika begrepp för Mobilitet som tjänst:

 • Mobility as a Service (Maas)
 • Integrated mobility serviec (IMS)
 • Kombinerade mobilitetstjänster
 • Integrereade mobilitetstjänster 

Vilka typer av erbjudanden kan ingå när Mobilitet erbjuds som tjänst?

I plattformen inkluderas oftast alla typer av offentliga och privata färdsätt

 • kollektivtrafik
 • samåkning
 • bil-, cykel, eller annan fordonspool
 • lånesystem för elsparkcykel eller cykel
 • taxi
 • biluthyrning

eller en kombination därav. Det erbjudande som presenteras för resenären ska ta hänsyn till de önskemål och val resenären lagt in, tex önskat transportsätt, avstånd, kostnad, tid, komfort och bekvämlighet och utifrån detta ge ”bästa möjliga val” vid den aktuella tidpunkten.

Inte bara klimatsmart!

Att gå från att "äga till att till att använda" ger många possitiva effekter för så väl samhållet som den enskilde medborgare, 

Samhällsvinster

 • Effektivare användning av infrastruktur och kollektivtrafik
 • Minskad energi- och klimatpåverkan
 • Mindre trängsel, mindre buller,

 

Affärsmöjligheter och innovation

 • Ökad kunskap om kundernas behov
 • Effektiv resursanvändning
 • Nya affärsmodeller och produkter

 

Resenärens vinster

 • Bekvämt och enkelt att planera, boka, genomföra och betala sin resa
 • Resan genomförs efter egna önskemål och behov
 • Minskade kostnader genom att inte äga eget fordon
 • Ökad mobilitet för de utan egen bil

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat