Kunskapsbank

Mobilitetshubb - ett nav för smarta resor

Publicerad: 2023-05-26


En plats för delade och kombinerade personresor

Mobilitetshubb - ett nav för smarta resor

Vad menar vi med Mobilitetshubb

Ordet mobilitetshubb består av två ord:

 • mobilitet och
 • hubb.

Mobilitet är det samma som rörlighet det vill säga en fysisk förflyttning och en hubb är ett nav, en plats för samordning där samutnyttjande av resurser är i fokus.

En mobilitetshubb är således ett nav för rörlighet, en fysisk plats för samordning och samutnyttjande av resor och transporter.  

Enligt Språkrådet är en mobilitetshubb ”en anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas. Så kallade mobilitetshubbar, med lånecyklar, elsparkcyklar och andra delade transporttjänster inrättas vid större hållplatser. läs mer.

Olika platser där byte av färdsätt kan ske är t.ex.

 • mobilitetshubb
 • mobilitetshus
 • mobilitetsplats
 • mobilitetspunkt 
 • pendlar-/ samåkningsparkering
 • plats för fordonspool (bil, cykel mm)
 • Station/hållplats för buss, spårvagn, t-bana, flyg, båt

Christer Ljungberg, grundare och senior advisor på konsultbolaget Trivector beskriver (i denna artikel) att en bra fungerande mobilitetshubb kräver tre delar av infrastruktur:

 • Fysisk, med platsen och alla de olika mobilitetstjänsterna
 • Digital, med mjukvara och appar
 • Mjuk, med information och nudging för att öka användande

 

 

 

Mobilitetshubb med utökad service

Mobilitetshus är ett annat ord för en en mobilitetshubb som även erbjuder service som till exempel:

 • paketutlämning
 • arbetsplatser
 • möjlighet att ladda elfordon
 • parkeringsplatser

Hub eller hubb?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det på svenska stavas hubb.

Varför jobba med att utveckla mobilitetshubbar?

En mobilitetshubb är en del av samhällets transportsystem och samlar flera transportslag och fordon till en plats. Mobilitetshubben syftar till att öka samutnyttjandet av resor och transporter och underlättar kombinationsresor genom fysisk, digital och mjuk infrastruktur.

Användandet av en mobilitetshubb ger ekologiska hållbarhetseffekter såsom lägre klimatpåverkande utsläpp från transportsystemet genom en ökad delning av fordon och reducerar behovet av antalet fordon. Utbudet på en mobilitetshubb kan också ge positiva sociala hållbarhetseffekter genom att tröskeln för att utnyttja hållbara transporter och lösningar sänks då ägandet inte är nödvändigt. Detta ger mer jämlika möjligheter att göra hållbara val.

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat