Kunskapsbank

Checklista rekrytering och hållbar pendling

Publicerad:


Bli en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta med de anställdas resor till och från arbetet.

Checklista rekrytering och hållbar pendling

Flera företag beskriver att de upplever att anställda efterfrågar samåkning. Arbetsgivaren har möjligheten att ligga steget före och informera om detta tidigt i rekryteringsprocessen.

Vill man inte själv äga eller köra en bil själv begränsar det möjligheterna till anställningar i vissa områden. Stigande energipriser och ökade drivmedelskostnader har även gjort att anställda lägger större del av sin inkomst på drivmedel oavsett om man kör fossilfritt eller inte.

För att ytterligare stärka arbetet med att erbjuda mer hållbara sätt att resa till och från sitt arbete har vi sammanställt ett antal förslag på hur man kan arbeta med hållbar pendling integrerat med arbetet att rekrytera ny personal, för att introducera och informera nyanställda.

 

Checklistan är uppdelad i tre faser:

  • Annons
  • Intervju
  • Nyanställd

 

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat