Kunskapsbank

Internationellt prisad cykelsatsning

Publicerad:


Destination Åsnen fick besökare att resa mer hållbart med elcyklar

Internationellt prisad cykelsatsning


Att resa till besöksmål och naturreservat hållbart är inte alltid lätt. Samtidigt står fritidsresorna för en stor del av våra trafikrelaterade utsläpp, vilket gör området intressant som sådant. Besöksnäringen på landsbygden är ofta begränsad till ett fåtal kollektiva turer, och även om intresset för mer hållbara resor kan vara stort blir trafikunderlaget dessvärre inte så stort ändå per tur.

I Åsnen blev ett projektsamarbete den möjlighet som saknades för att nationalparken skulle kunna testa att hyra ut elcyklar på sju platser runt Åsnen. Destination Åsnen och företagarna har under ett flertal år arbetat aktivt med hållbarhet i nationalparken. I projektet Transporteffektivt Kronoberg fick Destination Småland i uppdrag att utforma en satsning för att främja hållbara resor för besökarna till nationalparken. Till förfogande hade de fått låna 35 elcyklar, sina kontakter, sin platsspecifika kunskap och sina kanaler.Sedan tidigare fanns ett brett samarbete mellan företagarna, Destination Småland, lokala aktörer, entreprenörer mfl. Cykeluthyrning fanns på ett antal platser, men inte några elcyklar.

Tack vare företagens, Destination Smålands och den lokala cykelentreprenörens engagemang utformades utlämningen och bokningsplattformen till ett smidigt system, vilken kopplades till Destination Smålands hemsida. Detta har möjliggjort att besökare kan boka cyklar för att ta sig runt med elcykel kring Åsnen, under sin vistelse.

Satsningen föll väl ut och uthyrningen var som störst på de platser där det även fanns boenden till exempel på campingplatser. Utöver projektets cyklar fanns även specialcyklar och barncyklar att hyra.

Kategorier

Kontaktpersoner


Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat