Kunskapsbank

Vad är grön omställning

Publicerad: 2023-01-25


Vad är grön omställning

EU-strategi

Från EU-nivå ner till lokal nivå uppmanas företag att stärka sin konkurrenskraft genom att investera i en grön omställning. Begreppet "grön omställning" utgår från EU:s nya tillväxtstrategi gröna given som ska leda Europa till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

 

 

Utgångspunkterna i EUs ”gröna given” är följande:

  • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
  • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
  • Cirkulär ekonomi
  • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
  • En giftfri miljö
  • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
  • Ett hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
  • Snabbare omställning till en hållbar och smart mobilitet

 

 

I Sverige

För Sveriges del är grön omställning en utgångspunkt för återhämtningen efter coronapandemin. Stöd till näringslivets klimatomställningsarbete, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet ska minska koldioxidutsläppen, lägga grunden för nya jobb och stärka vår konkurrenskraft.

 

 

 

 

I vår region

I södra Sverige kommer vi på Energikontor Syd att vara en drivande part i den gröna omställningen. Genom att stötta små och medelstora företag i deras energiarbete kan vi bidra till att stärka näringslivets återhämtningsförmåga och attraktivitet och bidra till ett hållbart energisystem i södra Sverige.

 

Kategorier

Kontaktpersoner


Roger Gunnarsson

Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare

Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Johan Milton

Johan Milton

Gruppchef/Projektledare

Tel. 0708-10 58 00 ,

johan.milton@energikontorsyd.se


  • RE:AGERA

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat