Kunskapsbank

Hållbar upphandling i Örebro kommun

Publicerad: 2023-01-30


Anläggningstransporter och anläggningsmaskiner

Hållbar upphandling i Örebro kommun

Genom att använda sig av en bred leverantörsdialog som förberedelse inför en kommande upphandling av anläggningstransporter och anläggningsmaskiner fick Örebro kommun ett bra underlag för hur kravställning kan ske för att skapa bästa möjlighet för hållbara transportlösningar.

 

Örebro kommuns övergripande mål för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan, samt kommunens fordonsriktlinjer säger bland annat att upphandlade fordon och transporter ska ha låg miljöpåverkan, hög trafiksäkerhet, god ekonomi och stödja möjligheten att nå mål i andra kommunala styrdokument. 

För mer information och frågor om upphandlingen ta gärna kontakt med Jakob Cronhamre på Örebro kommun

Genom förstudien Växthus för klimatledande upphandling som leds av Energikontoret Region Örebro län och Energikontor Syd, har  Örebro kommun fått stöd att planera och genomföra leverantörsdialoger.

 

Örebro kommun genomförde via detta initiativ en bred leverantörsdialog inför kommande upphandling. Inför leverantörsdialogen förbereddes underlag och kravhypoteser togs fram.

 

Till mötet bjöds möjliga leverantörer in och kravhypoteser diskuterades. Mötet inleddes dock med föreläsningar om hur utvecklingen för hållbara fordon och drivmedel ser ut just nu, vad som finns på marknaden och vad som förutses komma framöver. Samt information om infrastruktur och om vilka möjligheter offentlig upphandling har inom kravställning och utförande av upphandling. Detta för att alla under dialogen skulle ha en gemensam kunskapsgrund att diskutera utifrån.

"Förstudien Växthus för klimatledande upphandling har varit till stor nytta för Örebro kommun i vårt arbete mot fossilfria transporter. Framför allt den hjälp och stöd vi fick vid leverantörsdialogen var ovärderlig."

Jakob Cronhamre, Örebro kommun

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat