Kunskapsbank

Närkefrakt jobbar med hållbara transporter

Publicerad: 2023-01-30


Leverantörsperspektiv på dialog inför upphandling

Närkefrakt jobbar med hållbara transporter

Åkerier och transportföretag står inför ett paradigmskifte. Förr var det enkelt och relativt riskfritt, inga teknikval behövde göras. En investering innebär en mycket större risk idag med en snabbt skiftande marknad.  Nu finns ett behov av kunskap för att välja inriktning och väg framåt.

 

Att som potentiell leverantör få delta i dialogmöten med beställare och upphandlare innebär att aktörerna tillsammans kan diskutera de utmaningar och möjligheter som respektive part upplever. En större förståelse leder till en tydlig och rimlig kravställning i själva upphandlingen. 

 

Dialog mellan köpare och säljare är därför viktig för att möjliggöra att upphandling kan användas som en drivkraft i omställningen.

 

Närkefrakt är en av medlemmarna i Örebro läns energi- och klimatråd. I rådet har de en drivande roll för att öka takten till en hållbar omställning.

Under utvecklingen av förstudien Växthus för klimatledande upphandling var Närkefrakt en av initiativtagarna. Inom förstudien genomfördes ett antal leverantörsdialoger i de deltagande kommunerna.

 

- Det var uppskattat att få möjlighet att föra dialog med beställare och upphandlare och få möjlighet att ge input på vad som fungerar bäst för oss som leverantör, säger Närkefrakt. Det var givande att föra dialog om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att minska utsläpp och bidra till en hållbar omställning och fossilfri konkurrenskraft.  Lösningar finns för att sätta fart på omställningen, avslutar Närkefrakt.

 

Slutsats

För att en upphandling ska kunna bidra till att företag genomför en hållbar omställning krävs  att upphandlingen har lång framförhållning så att planering och dialog kan ske i god tid. Det ger tydliga förutsättningar och eventuella missförstånd kan korrigeras i tid. Det ger även alla potentiella leverantörer samma möjlighet att investera i de fordon som efterfrågas.


En bra upphandling har tydliga förutsättningar. Det innebär både tydlighet och kunnighet i vilken teknik som efterfrågas, och att det kan vara en gemensam dialog om teknikval. En bra upphandling innebär även en tydlighet i hur krav ställs och hur de kommer att följas upp. För att kunna möta utmaningen om en förändrad marknad som innebär nyinköp av fordon bör även avtalsperioderna vara långa.

 


 

Mer från förstudien Växthus för klimatledande upphandling

 

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat