Nyhetsarkiv

Ny rapport för ökat cirkulärt använda...

Bioenergi är avgörande för Sveriges energisystem och en viktig del i en cirkulär ekonomi - den främjar hållbarhet, sysselsättning och ekonomiskt välstånd. Linnéuniversitetet har, tillsammans med Energikontor Syd och Energikontor Norra Småland, utforskat strategier för att öka nyttan av skoglig biomassa i energisystemet innan den kommer till förbränning. Resultatet är rapporten Kaskadanvändning och cirkulära perspektiv på skogsbränslen och biprodukter.

Läs mer